รู้หรือไม่ว่าเลขบัตรประจำตัวประชาชนทั้ง 13 หลักมีความหมาย

รู้หรือไม่ว่าเลขบัตรประจำตัวประชาชนทั้ง 13 หลักมีความหมาย เคยสงสัยกันไหมว่าเลขบัตรประชาชนที่มีติดตัวเรามาตั้งแต่เด็กมันมีความหมายว่าอย่างไร แล้วทำไมพอเอาไปเทียบกับคนอื่นถึงมีความแตกต่างกันมาก และหมายเลขทั้ง 13 หลักไม่มีตัวเลขที่ไม่เคยซ้ำกับคนอื่นเลย หรือทุกคนจะมีเลขทั้ง 13 หลักที่ไม่เหมือนกันนั่นเอง จริง ๆ แล้วเลขในบัตรประจำตัวประชาชนของเราแต่ละหลักมีความหมายค่ะ ซึ่งเราจะนับจากซ้ายไปขวาค่ะ มาดูกันว่าเลขทั้ง 13 หลักที่แสดงบนบัตรประชาชนของเรามีความหมายว่าอย่างไร

รู้หรือไม่ว่าเลขบัตรประจำตัวประชาชนทั้ง 13 หลักมีความหมาย

รู้หรือไม่ว่าเลขบัตรประจำตัวประชาชนทั้ง 13 หลักมีความหมาย ก่อนอื่นเรามารู้จักกันก่อนว่าที่มาของเลขบัตรประจำตัวประชาชน 13 หลักนี้ เริ่มบังคับใช้เมื่อวันที่ 1 เดือนมกราคม พ.ศ. 2527 โดยกรมการปกครอง หน่าวยงานผู้รับผิดชอบทะเบียนราษฎร ประกาศกำหนดให้บุคคลภายในประเทศต้องมีเลขประจำตัวประชาชนปรากฏในทะเบียนบ้าน และบัตรประจำตัวประชาชนด้วยกัน 13 หลัก โดยแต่ละหลักมีความหมายที่แตกต่างกัน และคนไในประเทศไม่มีคนไหนที่มีเลขบัตรประจำตัวประชาชนที่ซ้ำกันเลย

ความสำคัญของเลขบัตรประจำตัวประชาชน 13 หลัก

รู้หรือไม่ว่าเลขบัตรประจำตัวประชาชนทั้ง 13 หลักมีความหมาย เลขบัตรประจำตัวประชาชน มีความสำคัญต่อการประมวลข้อมูลทะเบียนบ้าน และประวัติความเป็นมาของแต่ละบุคคล ซึ่งสามารถตรวจสอบ หรือสืบค้นได้ด้วยเวลาที่รวดเร็วเพียงไม่กี่วินาทีด้วยระบบคอมพิวเตอร์ และจะเชื่อมโยงการใช้ประโยชน์ทั้งภาครัฐ และเอกชนได้ทั้งปัจจุบันจนถึงอนาคต ซึ่งขณะที่หลายหน่วยงานมีการใช้เลขจากบัตรประจำตัวประชาชนทั้ง 13 หลักกรมการปกครองเป็นพื้นฐานในการบริการประชาชนที่มาติอต่อราชการต่าง ๆ เช่น การเสียภาษี การทำใบขับขี่ การประกันสังคม หรือการทำธุกรรมทางการเงินต่าง ๆ ฯลฯ เพราะสามารถ ON-LONE ข้อมูลได้โดยไม่ยุ่งยาก และไม่ซับซ้อน

รู้หรือไม่ว่าเลขบัตรประจำตัวประชาชนทั้ง 13 หลักมีความหมาย

ความหมายของเลขบัตรประจำตัวประชาชน 13 หลัก

จากข้อมูลของกรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย อธิบายเลขบัตรประชาชน 13 หลักไว้ว่า เลขทั้งหมด 13 หลักนั้น (X-XXXX-XXXXX-XX-X) แบ่งออกเป็น 5 ส่วน ดังนี้ 

ส่วนที่ 1 – มีเลข 1 หลัก เลขเพียงหนึ่งตัวนี้หมายถึง ประเภทบุคคล ประกอบด้วย 8 ประเภท

ด้านกองพิสูจน์หลักฐานกลาง สำนักงานตำรวจแห่งชาติ อธิบายรายละเอียดเพิ่มเติมในส่วนของ หมายเลขหลักที่ 1 หรือหมายเลขตัวแรกที่บ่งบอกประเภทบุคคล ซึ่งแยกย่อยเป็น 8 ประเภทบุคคล ไว้ดังนี้

1. ประเภทที่ 1 คือ คนที่เกิดและมีสัญชาติไทย และได้แจ้งเกิดภายในกำหนดเวลาตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2527 เป็นต้นไป ซึ่งเป็นวันแรกหลังจากมีการประกาศให้ประชาชนทุกคนต้องมีเลขประจำตัวประชาชน 13 หลัก ภายในระยะเวลา 15 วันนับตั้งแต่วันเกิดตามที่กฎหมายกำหนด จะมีเลขประจำตัวขึ้นด้วยเลข 1 เป็นต้น 

2. ประเภทที่ 2 คือ คนที่เกิดและมีสัญชาติไทย และได้แจ้งเกิดภายในกำหนดเวลาตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2527 เป็นต้นไป แต่ไม่ได้แจ้งเกิดภายใน 15 วันนับตั้งแต่วันเกิดตามที่กฎหมายกำหนด

3. ประเภทที่ 3 คือ คนไทยหรือคนต่างด้าวที่มีใบสำคัญประจำตัวคนต่างด้าว และมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านที่ใดที่หนึ่งในประเทศไทย ก่อน 31 พฤษภาคม 2527 

4. ประเภทที่ 4 คือ คนไทยหรือคนต่างด้าวที่มีใบสำคัญคนต่างด้าว แต่แจ้งย้ายเข้าโดยที่ยังไม่มีเลขประจำตัวประชาชน (ซึ่งต้องอยู่ในช่วงกำหนดระยะเวลา 1 มกราคม-31 พฤษภาคม 2527) ยกตัวอย่างเช่น คนไทยหรือคนต่างด้าวที่มีใบสำคัญคนต่างด้าว อยู่อาศัยในพื้นที่หนึ่ง ต่อมาได้ย้ายไปพื้นที่อื่น แต่ยังไม่ได้เลขประจำตัว ก็จะเข้าข่ายเป็นบุคคลประเภทที่ 4 

5. ประเภทที่ 5 คือ คนไทยที่ได้รับอนุมัติให้เพิ่มชื่อเข้าไปในทะเบียนบ้านในกรณีตกสำรวจหรือกรณีอื่นๆ 

6. ประเภทที่ 6 คือ ผู้ที่เข้าเมืองโดยชอบและไม่ชอบด้วยกฎหมาย แต่อยู่ในลักษณะชั่วคราว และยังไม่ได้สัญชาติไทย เนื่องจากทางการยังไม่รองรับตามกฎหมาย เช่น ชนกลุ่มน้อยหรือชาวเขาตามชายแดน ชาวต่างชาติที่มีสามีหรือภรรยาเป็นคนไทย ซึ่งอาจไปขอทำทะเบียนประวัติเพื่อให้มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านของสามีหรือภรรยาคนไทย

7. ประเภทที่ 7 คือ บุตรของบุคคลประเภทที่ 6 ที่เกิดในประเทศไทย 

8. ประเภทที่ 8 คือ คนต่างด้าวที่เข้าเมืองโดยถูกต้องตามกฎหมาย และคนที่ได้รับการแปลงสัญชาติเป็นสัญชาติไทยหลัง 31 พฤษภาคม 2557 

ส่วนที่ 2 – มีเลขทั้งหมด 4 หลักเรียงติดกัน หมายถึง สำนักทะเบียนที่ออกเลขประจำตัวประชาชน หากนับจากทางซ้ายมือ เลขตัวที่ 2-3 เป็นการบอกจังหวัด ส่วนเลขตัวที่ 4-5 เป็นการบอกอำเภอ เขต เทศบาล หรือเมืองพัทยา

ส่วนที่ 3 และส่วนที่ 4 – มีเลขทั้งหมด 7 หลัก บ่งบอกลำดับของบุคคลในแต่ละประเภทของแต่ละสำนักทะเบียน และส่วนสุดท้ายที่ 5 – มีเลข 1 หลัก หมายถึงเลขตรวจสอบความถูกต้องของเลขประจำตัวประชาชนทั้งหมด 

ขณะที่เลขหลังบัตรนั้น เป็นเลขที่กรมการปกครองใช้ควบคุมการจ่ายบัตรประจำตัวประชาชน ที่แจกจ่ายให้กับที่ว่าการอำเภอ สำนักงานเขต สำนักงานเทศบาลและเมืองพัทยา ไม่เกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลของประชาชน ข้อมูลส่วนบุคคลของประชาชนจะอยู่ด้านหน้าบัตรเท่านั้น

ในขณะเดียวกันเมื่อต้องใช้สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนในการดำเนินการ หรือธุรกรรมด้านต่าง ๆ โดยเฉพาะธุรกรรมด้านการเงิน จึงควรต้องมีความระมัดระวังเป็นอย่างยิ่ง เนื่องจากจะแสดงข้อมูลส่วนบุคคลของเราทั้งหมด กรมประชาสัมพันธ์ ได้ชี้แจงถึงวิธีการการลงชื่อสำเนาถูกต้องไว้ว่า ต้องขีดเส้นคู่ขนานจากมุมล่างซ้ายไปมุมขวาบน และเขียนข้อความไว้ตรงกลางว่านำไปใช้เพื่ออะไร โดยควรที่จะลงท้ายด้วยคำว่า “เท่านั้น” ด้วย

ที่สำคัญต้องมีระบุวัน เดือน ปี ที่มีการลงชื่อทุกครั้ง พร้อมทั้งลงลายมือชื่อทับไปบนรูปภาพใบหน้าของตัวเอง และถ่ายเอกสารเพียงด้านหน้าบัตรเพียงด้านเดียวเท่านั้น ก็เพียงพอต่อข้อมูลที่จะนำไปใช้แล้ว 

ความเชื่อเกี่ยวกับเลขบัตรประจำตัวประชาชน

เรื่องของความรวย ความจน ความเชื่อ หรือไม่ สามารถทำนายได้ด้วยวิธีง่าย ๆ แค่คุณหยิบบัตรประจำตัวประชาชนมาดูเลข 3 หลักสุดท้าย ว่าเป็นเลขอะไรบ้าง จากนั้นก็ไปดูคำทำนายที่เราระบุไว้ด้านล่างนี้ ก็สามารถทำนายได้ว่าชีวิตของคุณจะเป็นอย่างไร ตามความเชื่อส่วนบุคคล  มาดูกันสิว่าเลข 3 หลักสุดท้ายจากบัตรประชาชนของคุณ เมื่อนำมาวิเคราะห์แล้วจะได้ผลลัพธ์อย่างไร

รู้หรือไม่ว่าเลขบัตรประจำตัวประชาชนทั้ง 13 หลักมีความหมาย

ตัวอย่างการคำนวณตัวเลข : เลขบัตรประจำตัวประชาชน คือ 1 1234 56789 10 1 เลข 3 ตัวสุดท้ายขอตัวอย่างนี้ คือ 9+1+0+1=11 จากนั้นนำผลลัพธ์ที่ได้มาบวกกันอีกครั้งเพื่อให้ได้ค่าที่เป็นเลขตัวเดียว คือ 1+1=2 เมื่อได้ผลลัพธ์เป็นเลข 2 ไปดูคำทำนายกันเลย

ความหมายของตัวเลข

1. หมายเลข 1 แสดงถึงความเป็นผู้นำในหน้าที่การงานและบางครั้งถูกคนอื่นมาขอความช่วยเหลือทั้งทรัพย์สินเงินทองอยู่ตลอด เรื่องความรักจะยอมหมดทุกอย่างแม้จะต้องสิ้นเปลืองเท่าไหร่ก็ยอม ในอนาคตหากเป็นนักธุรกิจจะประสบความสำเร็จ และสามารถทำงานได้ดีทุกแขนง

บูชา ฮก ลก ซิ่ว

2. หมายเลข 2 แสดงถึงความสำเร็จ ความอบอุ่น จากมิตรและบริวาร หากจะลงทุนทำธุรกิจร่วมทำกับคนอื่นจะดีกว่าทำคนเดียว แต่บางครั้งจะโดนอิจฉาอยู่บ่อยๆ เพราะมีเสน่ห์เกินไป มุมมองด้านความรัก คือ ลึกซึ้ง อ่อนโยน เหมือนเรือที่วิ่งเข้าสู่ท่าเทียบเรืออย่างสงบ

3. หมายเลข 3 เป็นเลขของผู้ให้ จะให้อย่างเดียว เมื่อมีปัญหาใดๆ เข้ามาคุณจะเป็นคนที่รับมาไว้เองเสมอๆ แต่เมื่อผ่านปัญหาทั้งปวงไปแล้วอีกไม่นาน จะมีความสุขความสบายกับครอบครัว มุมมองด้านความรัก คือ การสนทนานำพาสติปัญญาให้งอกงามจะต้องเพิ่มการเอาใจใส่คู่ครอง และครอบครัวให้มากกว่าเดิม ระวังจะมีปัญหากับบุคคลที่ 3

บูชาปี่เซียะ

4. หมายเลข 4 แสดงถึง แม่ทัพ ความหมายก็น่าจะรู้กันอยู่แล้ว ไม่มีแม่ทัพคนใดไม่มีผลงาน หมายเลข 4 จึงเป็นเลขแห่งความสำเร็จ ความยิ่งใหญ่ ความก้าวหน้า ความท้าทาย หากจะให้มีความเจริญ ก้าวหน้าเร็วๆ ก็ต้องกล้าทำ กล้าแสดงออก กล้าตัดสินใจ มุมมองด้านความรัก คือ สายลมที่นำพาทุกอย่างมาพร้อมกัน

5. หมายเลข 5 แสดงถึงเลขที่นำมาซึ่งความสำเร็จ มีชื่อเสียง ไม่ว่างานด้านไหนๆ หมายเลข 5 ทำได้หมด แต่จะต้องมีเวลาให้กับเรื่องส่วนตัวบ้าง เช่น เรื่องความรักอย่าปล่อยให้นานเกินไป จะได้พึ่งพาอาศัยบุตรบริวารในอนาคต จะมีความพอดีกับชีวิต เกิดความสุขตลอดกาล มุมมองด้านความรัก มักเป็นประเภทรักง่าย หน่ายเร็ว ถือคติที่ว่า อกหักดีกว่ารักไม่เป็น

6. หมายเลข 6แสดงถึง เสน่ห์แต่ต้องแต่งตัวให้เกิดจุดเด่นแก่ตนเอง และเป็นคนมีจิตสัมผัสเหนือธรรมชาติ หากได้นั่งสมาธิบำเพ็ญศีลจะมีบารมีสูง ผู้คนจะรักใคร่เอ็นดู จะทำอะไรก็ล้วนแต่ประสบความสำเร็จดีทั้งสิ้น ในด้านการงานเมื่อเกิดปัญหาใดๆ ตนเองมักจะเอาตัวรอดได้เสมอ จะมีความสุขในบั้นปลายชีวิต

บูชาแมวกวักญี่ปุ่น

7. หมายเลข 7แสดงถึงเลขที่ต้องเดินทางเพื่อทำการค้าหรือทำงานที่ต้องมีการเจรจา อยู่ตลอดเวลา จะทำให้ประสบความสำเร็จ ระวังจะมีปัญหาเรื่องรักๆ ใคร่ๆ เกิดขึ้นในครอบครัว หรือเรื่องรักสามเศร้าเกิดขึ้นในชีวิตคู่ และปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้นในชีวิตคุณ แต่เลขนี้จะเป็นเลขที่ส่งลาภผลอยู่อย่างต่อเนื่องมีโชคลาภเพิ่มพูน จะได้รับความสุขกับ มิตรบริวาร มุมมองด้านความรัก คือ ขอบฟ้าที่กว้างไกล คือสายใยแห่งความรัก

8. หมายเลข 8 แสดงถึงคนมีบุญบารมี และวาสนาดี มีชื่อเสียงให้คนทั้งหลายได้ประจักษ์ แล้วชีวิตจะมีฐานะดี เป็นที่พอใจของวงศ์ตระกูล มีชื่อเสียงเป็นที่นับถือของคนทั่วไป มุมมองด้านความรักคือหนักแน่นและมั่นคงดุจขุนเขา

บูชาปลาตะเพียน

9. หมายเลข 9 แสดงถึงความเป็นผู้นำจะเจริญก้าวหน้า และยังมีจิตสัมผัสเหนือคนทั่วไป บางครั้งสามารถรู้เหตุการณ์ล่วงหน้า ใครได้หมายเลข 9 จะเป็นผู้อยู่เหนือลิขิตสวรรค์ และจะต้องระวังเรื่องชู้สาวให้มาก อย่าใจอ่อน จะนำไปสู่ความเดือดร้อน เพราะจะมีเสน่ห์ต่อเพศตรงข้าม และผู้พบเห็น

อย่างไรก็ตามความเชื่อที่พิสูจน์ไม่ได้ การทำนายทายทักดวงชะตาตามเลขบัตรประชาชนเป็นเรื่องของความเชื่อ ขึ้นอยู่กับวิจารณญาณของแต่ละบุคคล คนไทยมีความเชื่อในสิ่งศักดิ์สิทธิ์โดยเฉพาะเรื่องที่บูชาแล้วเป็นสิ่งที่ดี ๆ เพื่อเป็นสิ่งที่ยืดเหนี่ยวจิตใจ โดยเฉพาะเรื่องความร่ำรวย แต่เหนือสิ่งอื่นใดนอกจากสิ่งเหล่านี้ที่มาช่วยเสริมให้ร่ำรวยแล้ว ความขยันหมั่นเพียรก็เป็นสิ่งสำคัญด้วยเช่นกัน